+48 22 379 79 79
kontakt@preals.pl
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Kodeks etyki

Kodeks Etyki PReal’s jest wyrazem poszanowania branżowych regulacji w obszarze etyki. Kodeks Agencji wzoruje się na polskich kodeksach etyki PR i wprost z nich czerpie najlepsze praktyki. 

Pracownicy PReal’s są świadomi roli wysokiego poziomu etycznego w wykonywaniu tego zawodu i dobrowolnie przyjęli Kodeks etyki PR Agencji PReal’s. Pracownicy wszystkich działów w strukturze PReal’s zgodnie deklarują, że w swojej pracy kierować się będą postanowieniami Kodeksu Etyki PReal’s, Kodeksu Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Kodeksu Etyki Związku Firm Public Relations w celu kreowania jak najlepszej reputacji zawodu public relations niezależnie od pełnionej funkcji i zajmowanego stanowiska.

 • Pracownik public relations jest zobowiązany zachować wszelką poufność informacji przekazywanych przez Klientów.
 • Pracownik public relations jest zobowiązany zachować szczególną staranność, rzetelność i uczciwość w pracy zawodowej wobec swoich Klientów i adresatów swoich działań.
 • Pracownik public relations jest zobowiązany do przestrzegania zasady prawdomówności, a w szczególności do relacjonowania faktów w ich właściwym kontekście i bez zniekształceń.
 • Pracownik public relations jest zobowiązany do nierozpowszechniania tych informacji, które zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem są nieprawdziwe, nieścisłe lub mogą wprowadzić odbiorcę w błąd.
 • Pracownik public relations nie może reprezentować sprzecznych lub konkurencyjnych interesów, chyba że zainteresowane strony, po przedstawieniu im wszystkich faktów, wyrażą na to zgodę.
 • Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony dóbr osobistych człowieka, a w szczególności do ochrony prywatności, czci i godności osobistej swoich Klientów, pracowników, współpracowników i adresatów swoich działań.
 • Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony tajemnic aktualnych i byłych Klientów oraz pracodawców i nie może podejmować działań wymagających ujawnienia tych tajemnic, chyba że osoby których tajemnice dotyczą lub które je powierzyły wyrażą na to zgodę.
 • Pracownik public relations nie może angażować się w żadną działalność, która zmierza do korumpowania środków masowego przekazu.
 • Informacje przekazywane środkom masowego przekazu powinny być dostarczane do publikacji i wykorzystania bez opłat i ukrytych korzyści majątkowych bądź osobistych oferowanych dziennikarzom.
 • Jeżeli konieczne jest utrzymanie inicjatywy i kontroli rozpowszechniania informacji, pracownik public relations ma prawo wykupu miejsca lub czasu emisyjnego, zgodnie z obowiązującym prawem odnoszącym się do działalności reklamowej i sponsoringu.
 • Pracownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od osiągnięcia takich rezultatów.
 • Pracownik public relations nie może nieuczciwie konkurować z innym pracownikiem public relations i szkodzić jego reputacji.
 • Pracownik public relations kierując się zasadą uczciwości, nie może podejmować działań niezgodnych z przekonaniami lub postanowieniami niniejszego Kodeksu.

Kodeks Etyki PReal’s za Kodeksem Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, który został przyjęty w czasie II Kongresu PSPR 26 czerwca 1996 roku.


Logo Preals
kontakt@preals.pl
Agencja PR

PReal’s to Agencja, której głównym obszarem aktywności biznesowej jest strategiczne zarządzanie komunikacją oraz doradztwo. Nieprzerwanie od 2008 roku oferujemy kompleksowe usługi zorientowane na osiąganie ściśle określonych celów wizerunkowych i biznesowych. Specjalizujemy się w budowaniu trwałego wizerunku oraz ochrony reputacji i opinii.

Dane

PREALS sp. z o. o.
ul. Algierska 17L/5
03-977 Warszawa

Sprawdź lokalizację na mapie

+48 693 79 79 79
+48 22 379 79 79
+48 22 379 79 71

bok@preals.pl
preals.pl

KRS: 0000641513
NIP: 1132920117
REGON: 365620837

Kapitał zakładowy 1 000 000 zł

Copyright 2008-2020 © PReal's. Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie internetowym Agencji, w szczególności publikacje, treści, zdjęcia, grafiki, pliki wideo, chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Wykorzystanie opublikowanych materiałów wymaga zgody autora lub podmiotów trzecich.

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.