+48 22 379 79 79
kontakt@preals.pl
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Dialog

Dialog, poza słownikową, nie ma przyjętej jednoznacznej definicji. Jest nadal postrzegany jako forma komunikacji stosowana w trudnych relacjach, a często narzędzie do ponownego nawiązania całkowicie zerwanych relacji międzyludzkich. Dialog jest pojęciem obejmującym całokształt wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi, a dzisiaj warto powiedzieć interesariuszami zarówno indywidualnymi jak i instytucjonalnymi. Zaprojektowany w odpowiedniej, odpornej na wpływy uczestników, formule ogranicza występowanie konfliktów, wspiera nawiązywanie relacji i wspomaga zawiązywanie porozumień. 

Różnorodne formuły dialogu

Właściwie zaprojektowana formułą dialogu służy osiąganiu celów, wspomaga komunikację i zapewnia warunki właściwe do prowadzenia rozmów. Celem dialogu jest zidentyfikowanie, zgromadzenie, przetworzenie i zaadresowanie wszystkich problemów, zgłoszonych przez wszystkich uczestników. Właściwie zaplanowany dialog gwarantuje przestrzeń, miejsce i równoważne prawa wszystkich uczestnikom. Do najczęściej stosowanych form dialogu zaliczamy: 

 • negocjacje
 • konsultacje
 • opiniowanie
 • informowanie

W ocenie ekspertów najskuteczniejszą formą dialogu jest dialog zrównoważony, tj. taki, którego formuła projektowana jest z uwzględnieniem istoty problemu i potrzeb wszystkich stron. 

Zrównoważone formy dialogu

Formuła 7+7+7

Formuła 7+7+7 to dedykowana formuła dialogu opracowana przez ekspertów PREALS, której celem jest dialog różnorodnych grup interesariuszy. Formułę charakteryzuje transparentność, równowaga stron, w szczególności równowaga praw, przywilejów i obowiązków uczestników, dobrowolność udziału oraz wysoka odporność na wpływy. Formuła systematyzuje przebieg dialogu, osadza dyskusję w ograniczonym czasie w sposób zapewniający pełną równowagę wszystkim uczestnikom w warunkach poszanowania stanowisk wszystkich stron.

Uczestnicy

 • 7 reprezentantów tzw. zarządców lub decydentów osób, które decydują o danej sferze życia, majątku, prawie lub innych aspektach spornej sprawy,
 • 7 reprezentantów tzw. roszczących, osób, które podnoszą argumentu i wnioski dotyczące sfery życia, majątku, prawa lub innych aspektów spornej sprawy, którzy oczekują określonych działań,
 • 7 reprezentantów tzw. naukowców lub autorytetów, osób, które specjalizują się w danej sferze życia, majątku, prawie lub innych aspektach spornej sprawy.

Najistotniejsze zasady udziału:

 • wszyscy uczestnicy są równi
 • spotkania są moderowane przez akredytowanych moderatorów
 • każde spotkanie realizowane w formie zrównoważonego dialogu w formule 7+7+7 jest wydarzeniem publicznym
 • każda planowana data i miejsce spotkania publikowane są w przestrzeni publicznej i dostępne bez ograniczeń
 • zaproszenia do udziału dialogu wysyła organizator - strona inicjująca dialog
 • udział w spotkaniu może wziąć każdy zainteresowany reprezentujący interesy stron
 • udział w spotkaniu możliwy jest na podstawie zgłoszeń kierowanych do uczestników
 • zainteresowanie udziałem spotkaniem może zgłosić każdy
 • o kolejności zgłoszeń udziału w spotkaniu decyduje kolejność R.S.V.P.
 • zaproszenia do udziału wysyłane są do potencjalnie zainteresowanych uczestników, którzy zostali uprzednio zidentyfikowani tak by nikt nie został pominięty lub zgłosili samodzielnie chęć udziału
 • zaproszenie wysyłane są do szerokiego grona uczestników, zapraszanych jest więcej osób niż przygotowanych miejsc
 • zaproszenia do udziału w dialogu wysyłane są z odpowiednim wyprzedzeniem
 • liczba miejsc jest ograniczona, co jest bezpośrednio uzasadnione potrzebom utrzymania właściwych dla dialogu warunków do prowadzeni dyskusji oraz ograniczeniem czasowym
 • każdy z uczestników ma prawo wypowiadać się na tych samych zasadach
 • każdy z uczestników ma prawo prezentować informacje istotne dla sprawy
 • formuła dialogu czerpie z zasad współżycia społecznego i savoir vivre 
 • spotkania realizowane w ramach dialogu są rejestrowane i protokołowane
 • ustalenia ze spotkań, prezentowane podczas spotkań materiały i dokumenty są udostępniane opinii publicznej bez ograniczeń
 • po każdym spotkaniu w ramach dialogu jest sprawozdawane, a komunikat ze spotkania publikowany jest w przestrzeni publicznej

Formuła 7+7+7+7

Formuła 7+7+7+7 to dedykowana formuła dialogu opracowana przez ekspertów PREALS, której celem jest dialog różnorodnych grup interesariuszy. Formułę charakteryzuje transparentność, równowaga stron, w szczególności równowaga praw, przywilejów i obowiązków uczestników, dobrowolność udziału oraz wysoka odporność na wpływy. Formuła systematyzuje przebieg dialogu, osadza dyskusję w ograniczonym czasie w sposób zapewniający pełną równowagę wszystkim uczestnikom w warunkach poszanowania stanowisk wszystkich stron.

Uczesnicy

 • 7 reprezentantów tzw. zarządców lub decydentów osób, które decydują o danej sferze życia, majątku, prawie lub innych aspektach spornej sprawy,
 • 7 reprezentantów tzw. roszczących, osób, które podnoszą argumentu i wnioski dotyczące sfery życia, majątku, prawa lub innych aspektów spornej sprawy, którzy oczekują określonych działań,
 • 7 reprezentantów tzw. naukowców lub autorytetów, osób, które specjalizują się w danej sferze życia, majątku, prawie lub innych aspektach spornej sprawy,
 • 7 reprezentantów tzw. samorządu lokalnego.

Najistotniejsze zasady udziału:

 • wszyscy uczestnicy są równi
 • spotkania są moderowane przez akredytowanych moderatorów
 • każde spotkanie realizowane w formie zrównoważonego dialogu w formule 7+7+7+7 jest wydarzeniem publicznym
 • każda planowana data i miejsce spotkania publikowane są w przestrzeni publicznej i dostępne bez ograniczeń
 • zaproszenia do udziału dialogu wysyła organizator - strona inicjująca dialog
 • udział w spotkaniu może wziąć każdy zainteresowany reprezentujący interesy stron
 • udział w spotkaniu możliwy jest na podstawie zgłoszeń kierowanych do uczestników
 • zainteresowanie udziałem spotkaniem może zgłosić każdy
 • o kolejności zgłoszeń udziału w spotkaniu decyduje kolejność R.S.V.P.
 • zaproszenia do udziału wysyłane są do potencjalnie zainteresowanych uczestników, którzy zostali uprzednio zidentyfikowani tak by nikt nie został pominięty lub zgłosili samodzielnie chęć udziału
 • zaproszenie wysyłane są do szerokiego grona uczestników, zapraszanych jest więcej osób niż przygotowanych miejsc
 • zaproszenia do udziału w dialogu wysyłane są z odpowiednim wyprzedzeniem
 • liczba miejsc jest ograniczona, co jest bezpośrednio uzasadnione potrzebom utrzymania właściwych dla dialogu warunków do prowadzeni dyskusji oraz ograniczeniem czasowym
 • każdy z uczestników ma prawo wypowiadać się na tych samych zasadach
 • każdy z uczestników ma prawo prezentować informacje istotne dla sprawy
 • formuła dialogu czerpie z zasad współżycia społecznego i savoir vivre 
 • spotkania realizowane w ramach dialogu są rejestrowane i protokołowane
 • ustalenia ze spotkań, prezentowane podczas spotkań materiały i dokumenty są udostępniane opinii publicznej bez ograniczeń
 • po każdym spotkaniu w ramach dialogu jest sprawozdawane, a komunikat ze spotkania publikowany jest w przestrzeni publicznej

Formuła 360

Formuła 360 to dedykowana formuła dialogu opracowana przez ekspertów PREALS, której celem jest dialog różnorodnych grup interesariuszy i osób, które uważają, że są zainteresowane udziałem w dialogu. Formułę charakteryzuje transparentność, równowaga stron, w szczególności równowaga praw, przywilejów i obowiązków uczestników, dobrowolność udziału oraz wysoka odporność na wpływy. Formuła systematyzuje przebieg dialogu, osadza dyskusję w ograniczonym czasie w sposób zapewniający pełną równowagę wszystkim uczestnikom w warunkach poszanowania stanowisk wszystkich stron.

Uczestnicy

 • 7 reprezentantów tzw. zarządców lub decydentów osób, które decydują o danej sferze życia, majątku, prawie lub innych aspektach spornej sprawy,
 • 7 reprezentantów tzw. roszczących, osób, które podnoszą argumentu i wnioski dotyczące sfery życia, majątku, prawa lub innych aspektów spornej sprawy, którzy oczekują określonych działań,
 • 7 reprezentantów tzw. naukowców lub autorytetów, osób, które specjalizują się w danej sferze życia, majątku, prawie lub innych aspektach spornej sprawy,
 • 7 reprezentantów tzw. samorządu lokalnego,
 • 100 osób zainteresowanych udziałem w dialogu.

Najistotniejsze zasady udziału:

 • wszyscy uczestnicy są równi
 • spotkania są moderowane przez akredytowanych moderatorów
 • każde spotkanie realizowane w formie zrównoważonego dialogu w formule 360 jest wydarzeniem publicznym
 • każda planowana data i miejsce spotkania publikowane są w przestrzeni publicznej i dostępne bez ograniczeń
 • zaproszenia do udziału dialogu wysyła organizator - strona inicjująca dialog
 • udział w spotkaniu może wziąć każdy zainteresowany reprezentujący interesy stron
 • udział w spotkaniu możliwy jest na podstawie zgłoszeń kierowanych do uczestników
 • zainteresowanie udziałem spotkaniem może zgłosić każdy
 • o kolejności zgłoszeń udziału w spotkaniu decyduje kolejność R.S.V.P.
 • zaproszenia do udziału wysyłane są do potencjalnie zainteresowanych uczestników, którzy zostali uprzednio zidentyfikowani tak by nikt nie został pominięty lub zgłosili samodzielnie chęć udziału
 • zaproszenie wysyłane są do szerokiego grona uczestników, zapraszanych jest więcej osób niż przygotowanych miejsc
 • zaproszenia do udziału w dialogu wysyłane są z odpowiednim wyprzedzeniem
 • liczba miejsc jest ograniczona, co jest bezpośrednio uzasadnione potrzebom utrzymania właściwych dla dialogu warunków do prowadzeni dyskusji oraz ograniczeniem czasowym
 • każdy z uczestników ma prawo wypowiadać się na tych samych zasadach
 • każdy z uczestników ma prawo prezentować informacje istotne dla sprawy
 • formuła dialogu czerpie z zasad współżycia społecznego i savoir vivre 
 • spotkania realizowane w ramach dialogu są rejestrowane i protokołowane
 • ustalenia ze spotkań, prezentowane podczas spotkań materiały i dokumenty są udostępniane opinii publicznej bez ograniczeń
 • po każdym spotkaniu w ramach dialogu jest sprawozdawane, a komunikat ze spotkania publikowany jest w przestrzeni publicznej

Formuła demo+

Formuła demo+ to dedykowana formuła dialogu opracowana przez ekspertów PREALS, której celem jest dialog różnorodnych grup interesariuszy i osób, które uważają, że są zainteresowane udziałem w dialogu i szeroko rozumianego społeczeństwa, której udział możliwy jest dzięki dedykowanej platformie do obsługi dialogu. Formułę charakteryzuje transparentność, równowaga stron, w szczególności równowaga praw, przywilejów i obowiązków uczestników, dobrowolność udziału oraz wysoka odporność na wpływy. Formuła systematyzuje przebieg dialogu, osadza dyskusję w ograniczonym czasie w sposób zapewniający pełną równowagę wszystkim uczestnikom w warunkach poszanowania stanowisk wszystkich stron.

Uczestnicy

 • 7 reprezentantów tzw. zarządców lub decydentów osób, które decydują o danej sferze życia, majątku, prawie lub innych aspektach spornej sprawy,
 • 7 reprezentantów tzw. roszczących, osób, które podnoszą argumentu i wnioski dotyczące sfery życia, majątku, prawa lub innych aspektów spornej sprawy, którzy oczekują określonych działań,
 • 7 reprezentantów tzw. naukowców lub autorytetów, osób, które specjalizują się w danej sferze życia, majątku, prawie lub innych aspektach spornej sprawy,
 • 7 reprezentantów tzw. samorządu lokalnego,
 • 100 osób zainteresowanych udziałem w dialogu,
 • nieograniczona liczba uczestników, którzy mogą wziąć udział w dialogu za pośrednictwem dedykowanej platformy PREALS Forum Dialogu Społecznego.

Najistotniejsze zasady udziału:

 • wszyscy uczestnicy są równi
 • spotkania są moderowane przez akredytowanych moderatorów
 • każde spotkanie realizowane w formie zrównoważonego dialogu w formule 360 jest wydarzeniem publicznym
 • każda planowana data i miejsce spotkania publikowane są w przestrzeni publicznej i dostępne bez ograniczeń
 • zaproszenia do udziału dialogu wysyła organizator - strona inicjująca dialog
 • udział w spotkaniu może wziąć każdy zainteresowany reprezentujący interesy stron
 • udział w spotkaniu możliwy jest na podstawie zgłoszeń kierowanych do uczestników
 • zainteresowanie udziałem spotkaniem może zgłosić każdy
 • o kolejności zgłoszeń udziału w spotkaniu decyduje kolejność R.S.V.P.
 • zaproszenia do udziału wysyłane są do potencjalnie zainteresowanych uczestników, którzy zostali uprzednio zidentyfikowani tak by nikt nie został pominięty lub zgłosili samodzielnie chęć udziału
 • zaproszenie wysyłane są do szerokiego grona uczestników, zapraszanych jest więcej osób niż przygotowanych miejsc
 • zaproszenia do udziału w dialogu wysyłane są z odpowiednim wyprzedzeniem
 • liczba miejsc jest ograniczona, co jest bezpośrednio uzasadnione potrzebom utrzymania właściwych dla dialogu warunków do prowadzeni dyskusji oraz ograniczeniem czasowym
 • każdy z uczestników ma prawo wypowiadać się na tych samych zasadach
 • każdy z uczestników ma prawo prezentować informacje istotne dla sprawy
 • formuła dialogu czerpie z zasad współżycia społecznego i savoir vivre 
 • spotkania realizowane w ramach dialogu są rejestrowane i protokołowane
 • ustalenia ze spotkań, prezentowane podczas spotkań materiały i dokumenty są udostępniane opinii publicznej bez ograniczeń
 • po każdym spotkaniu w ramach dialogu jest sprawozdawane, a komunikat ze spotkania publikowany jest w przestrzeni publicznej

Formuła 1+1+1+1+1+1+1

w opracowaniu, dostępna od 2022 roku

Forum Dialogu Społecznego

Przykładowy certyfikat wydawany podmiotom stosującym zrównoważony dialog

Akredytowani moderatorzy

Poniżej znajdziesz infomracje o akredytowanych moderatorach.


Logo Preals
kontakt@preals.pl
Agencja PR

PReal’s to Agencja, której głównym obszarem aktywności biznesowej jest strategiczne zarządzanie komunikacją oraz doradztwo. Nieprzerwanie od 2008 roku oferujemy kompleksowe usługi zorientowane na osiąganie ściśle określonych celów wizerunkowych i biznesowych. Specjalizujemy się w budowaniu trwałego wizerunku oraz ochrony reputacji i opinii.

Dane

PREALS sp. z o. o.
ul. Algierska 17L/5
03-977 Warszawa

Sprawdź lokalizację na mapie

+48 693 79 79 79
+48 22 379 79 79
+48 22 379 79 71

bok@preals.pl
preals.pl

KRS: 0000641513
NIP: 1132920117
REGON: 365620837

Kapitał zakładowy 1 000 000 zł

Copyright 2008-2020 © PReal's. Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie internetowym Agencji, w szczególności publikacje, treści, zdjęcia, grafiki, pliki wideo, chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Wykorzystanie opublikowanych materiałów wymaga zgody autora lub podmiotów trzecich.

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.