+48 22 379 79 79
kontakt@preals.pl
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Case study

Wybrane projekty

Uwaga: eksperci PReal’s świadczą usługi z należytą starannością i poufnością. Standardem naszej pracy jest pełna poufność informacji poparta zobowiązaniami zachowania poufności regulowanymi umowami pomiędzy PReal’s a Klientami. Wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować podjęte przez nas działania oraz tożsamość Klienta nie zostaną ujawnione na stronie internetowej Agencji, jak również w korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. W poniższym studium przypadku prezentujemy informacje, które mają zaprezentować nasze umiejętności i sposób świadczenia usług oraz skuteczność podejmowanych przez nas działań.

Case 1 (usługa: Ochrona Wizerunku Lekarzy)

100% skuteczności, 24 dni, zakończono, zasięg: Polska.

Charakterystyka przypadku

Lekarz zgłasza się do PReal’s z ujawnionymi treściami w przestrzeni publicznej na znanym portalu, które w jego ocenie są nieprawdziwe i naruszają jego dobre imię.

Lekarz wskazuje, ze szczególną dokładnością, przebieg swojej praktyki zawodowej podając miejsce dotychczasowej praktyki i nowe miejsce, w którym niedawno (tydzień wcześniej) rozpoczął praktykę. Lekarz zwraca szczególną uwagę na dwie daty: rozpoczęcie praktyki pod nowym adresem (nowe miasto) oraz datę publikacji opinii w przestrzeni wirtualnej, które są zbliżone. Lekarz podkreśla, że praktykę w nowym miejscu rozpoczął “tydzień temu”, i że do tej pory w Internecie nie było żadnych opinii na jego temat.

Diagnoza

W ocenie ekspertów źródła opinii należy upatrywać w aktywności internautów lub redakcji portalu lub działaniu konkurencji lub przedstawicieli lokalnej społeczności. Z uwagi na wykazany związek pomiędzy datą rozpoczęcia praktyki lekarskiej w nowym mieście oraz datami publikacji opinii eksperci PReal’s uznali, że upublicznione opinie mogły zostać zamówione i zamieszczone celowo przez redakcję portalu bądź internautów pozostających w relacji z redakcją. Analiza informacji ujawnionych w przestrzeni publicznej wskazała na możliwe celowe opublikowanie informacji przez nieznanych i niezidentyfikowanych internautów.

Profil Klienta

Lekarz, ceniony i szanowany specjalista, województwo świętokrzyskie, zatrudniony w szpitalu, prowadzący otwartą praktykę medyczną, nie korzysta z usług znanych portali prezentujących lekarzy, odmawia zawarcia umowy ze znanym portalem.

Problem

Naruszenie dobrego imienia pozostające bez związku z prowadzoną praktyką, ujawnione w przestrzeni popularnego portalu prezentującego lekarzy, którego celem jest spowodowanie utraty zaufania publicznego. W efekcie ujawnionych informacji i skutecznego indeksu strony do bazy wyszukiwarki Google w następstwie złożonego zapytania składającego się z imienia i nazwiska lekarza wyniki wyszukiwarki internetowej prezentuje (na wiodących pozycjach)  tytuł, opis i link strony kierującej do portalu, w którym utrzymywane są treści naruszające dobre imię Klienta.

Internauci poszukujący wiarygodnych informacji na temat lekarza trafiali za pośrednictwem wyników wyszukiwania indeksu Google na stronę prezentującą niewiarygodne i naruszające dobre imię lekarza treści. Potencjalnie, zgodnie z najnowszymi wynikami badań 70% osób, które miało kontakt z tymi treściami uwierzyło w ich przekaz budując sobie fałszywy obraz profesjonalisty.

Strategia

W konsultacji z Klientem, a także w następstwie zatwierdzonych działań, podjęliśmy kroki administracyjne mające na celu zabezpieczenie treści naruszających dobre imię, a w kolejnym kroku ich usunięcie. Przeprowadzona przez nas profesjonalna interwencja nie przyniosła spodziewanych efektów. Konieczne okazało się podjęcie jednoznacznych kroków prawnych. W ich następstwie naruszenie dobrego imienia zostało zabezpieczone, a w kolejnym kroku usunięte. Zastosowanie dalszych kroków prawnych stało się bezcelowe.

Czas realizacji

Faza pierwsza podjętych przez nas działań zrealizowana została w terminie 10 dni roboczych od dnia przyjęcia zlecenia. Pierwsze stanowisko znanego portalu zobowiązało nas do podjęcia zdecydowanych kroków prawnych, by osiągnąć postawiony przez Klienta cel wizerunkowy. Finalnie został on osiągnięty w 24 dni robocze. Działania Agencji zakończyły się na etapie przedsądowym. Ujawnienie danych autorów opinii z uwagi na polubowny charakter nie było wymagane.

Skuteczność

Osiągnęliśmy cele postawione przez Klienta. Nasza skuteczność w tym przypadku wyniosła 100%.

Case 2 (usługa: Ochrona Wizerunku Lekarzy)

100% skuteczności, 14 dni, zasięg: Polska

Charakterystyka przypadku

Lekarz zgłasza się do PReal’s z ujawnionymi treściami w przestrzeni publicznej na znanym portalu, które w jego ocenie są nieprawdziwe i naruszają jego dobre imię.

Lekarz wskazuje, ze szczególną dokładnością, na fakt, że ujawnione treści nie pozostają w związku z przebiegiem jego praktyki zawodowej. Lekarz jednoznacznie przedstawia swoje stanowisko wskazując, że prezentowane opinie nie pochodzą od pacjentów.

Diagnoza

W ocenie ekspertów źródła opinii należy upatrywać w aktywności internautów lub działaniach konkurencyjnych lub są one następstwem konfliktu personalnego. Analiza informacji ujawnionych w przestrzeni publicznej wskazała na możliwe celowe opublikowanie informacji przez nieznanych i niezidentyfikowanych internautów.

Profil Klienta

Lekarz, ordynator, ceniony i szanowany specjalista, województwo świętokrzyskie, zatrudniony w szpitalu, prowadzący otwartą praktykę medyczną, nie korzysta z usług znanych portali prezentujących lekarzy, odmawia zawarcia umowy ze znanym portalem.

Problem

Naruszenie dobrego imienia pozostające bez związku z prowadzoną praktyką i rzeczywistymi doświadczenia w relacjach pomiędzy lekarzem a pacjentami,  ujawnione w przestrzeni popularnego portalu prezentującego lekarzy, którego celem jest spowodowanie utraty zaufania publicznego. W efekcie ujawnionych informacji i skutecznego indeksu strony do bazy wyszukiwarki Google w następstwie złożonego zapytania składającego się z imienia i nazwiska lekarza wyniki wyszukiwarki internetowej prezentują (na wiodących pozycjach) tytuł, opis i link strony kierującej do portalu, w którym utrzymywane są treści naruszające dobre imię Klienta.

Internauci poszukujący wiarygodnych informacji na temat lekarza trafiali za pośrednictwem wyników wyszukiwania indeksu Google na stronę prezentującą niewiarygodne i naruszające dobre imię lekarza treści. Potencjalnie, zgodnie z najnowszymi wynikami badań 70% osób, które miało kontakt z tymi treściami uwierzyło w ich przekaz budując sobie fałszywy obraz profesjonalisty.

Strategia

W konsultacji z Klientem, a także w następstwie zatwierdzonych działań, podjęliśmy kroki administracyjne mające na celu zabezpieczenie treści naruszających dobre imię, a w kolejnym kroku ich usunięcie. Przeprowadzona przez nas profesjonalna interwencja w pierwszej fazie przyniosła 10% skuteczność. Konieczne okazało się podjęcie jednoznacznych kroków prawnych. W ich następstwie naruszenie dobrego imienia zostało zabezpieczone, a w kolejnym kroku usunięte. Zastosowanie dalszych kroków prawnych stało się bezcelowe.

Czas realizacji

Faza pierwsza podjętych przez nas działań zrealizowana została w terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia zlecenia. Pierwsze stanowisko znanego portalu zobowiązało nas do podjęcia zdecydowanych kroków prawnych, by osiągnąć postawiony przez Klienta cel wizerunkowy. Finalnie został on osiągnięty w 14 dni roboczych. Działania Agencji zakończyły się na etapie przedsądowym. Ujawnienie danych autorów opinii z uwagi na polubowny charakter nie było wymagane.

Skuteczność

Osiągnęliśmy cele postawione przez Klienta. Nasza skuteczność w tym przypadku wyniosła 100%.

Case 3 (usługa: Ochrona Wizerunku, sektor MŚP)

100% skuteczności, 10 dni, Polska, zasięg działań

Charakterystyka przypadku

Właścicielka firmy zgłasza się do PReal’s z ujawnionymi treściami w przestrzeni publicznej na znanym portalu społecznościowym, serwisie typu giełda wierzytelności oraz forum internetowym, które w jej ocenie są nieprawdziwe i naruszają jej dobre imię.

Właścicielka firmy opisuje ze szczególną dokładnością przebieg relacji z “trudnymi” Klientami i wskazuje na bezpośredni konflikt na linii Klient-firma. Właścicielka firmy wskazuje, że działania podjęte przez Klienta, wskazanego z imienia i nazwiska, mają na celu wywarcie presji oraz według niej wyczerpują znamiona szantażu gospodarczego.

Diagnoza

W ocenie ekspertów źródła opinii należy upatrywać w bezpośrednim konflikcie interesów pomiędzy firmą a Klientem firmy, który nie został załatwiony z wykorzystaniem przewidzianych w prawie narzędzi. Przeniesienie tego typu relacji do przestrzeni publicznej stanowi zemstę i narzędzie bezpośredniego oddziaływania na firmę i jej właścicielkę. Analiza informacji ujawnionych w przestrzeni publicznej nie wskazała na możliwe celowe opublikowanie informacji przez nieznanych i niezidentyfikowanych internautów.

Profil Klienta

Mały przedsiębiorca, bezpośrednio zależny od rekomendacji w przestrzeni publicznej, działający na rynku budowlanym w województwie mazowieckim.

Problem

Naruszenie dobrego imienia pozostające w związku z prowadzoną działalnością i rzeczywistymi doświadczeniami w relacjach pomiędzy firmą a Klientem firmy. Ujawnione w przestrzeni portalu społecznościowego, strony typu giełda długów oraz forum internetowym treści naruszają dobre imię Klienta. Ich celem jest spowodowanie utraty zaufania publicznego, utrudnienie relacji biznesowych oraz bezpośrednie oddziaływanie na kondycję firmy. W efekcie ujawnionych informacji i skutecznego indeksu strony do bazy wyszukiwarki Google w następstwie złożonego zapytania składającego się z imienia i nazwiska i nazwy firmy wyniki wyszukiwarki internetowej prezentują (na wiodących pozycjach) strony z ujawnionymi informacjami naruszającymi dobre imię, które stanowią jedyny nadawany przekaz i budują wizerunek nierzetelnej i niegodnej zaufania firmy. Klient zgłasza problemy w relacjach z nowymi Klientami, a w kolejnych dniach współpracy uznaje te relacje za niemożliwe i bezwzględnie utrudnione.

Internauci poszukujący wiarygodnych informacji na temat trafiali za pośrednictwem wyników wyszukiwania indeksu Google na stronę prezentującą niewiarygodne i naruszające dobre imię treści. Potencjalnie, zgodnie z najnowszymi wynikami badań 70% osób, które miało kontakt z tymi treściami uwierzyło w ich przekaz budując sobie fałszywy obraz profesjonalisty.

Strategia

W konsultacji z Klientem, a także w następstwie zatwierdzonych działań, podjęliśmy kroki administracyjne mające na celu zabezpieczenie treści naruszających dobre imię, a w kolejnym kroku ich usunięcie. Przeprowadzona przez nas profesjonalna interwencja w pierwszym kroku przyniosła 50% skuteczność. Konieczne okazało się podjęcie jednoznacznych kroków prawnych na skalę międzynarodową. Klient został poinformowany o przeciągającym się czasie realizacji zlecenia z uwagi na międzynarodowy charakter działań. Wobec forum podjęte zostały kroki przedsądowe z uwagi na brak reakcji. Klientowi przedstawiona zostanie rekomendacja podjęcia działań na drodze postępowania sądowe wymierzonego przeciwko forum internetowemu, z postępowaniem cywilnych, w tym odszkodowawczym i o zadośćuczynienie włącznie.

Czas realizacji

Faza pierwsza podjętych przez nas działań zrealizowana została w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów. Działania są nadal prowadzone i obejmują obecnie swoim zasięgiem Świat. Wobec forum podjęte zostały zdecydowane i jednoznaczne kroki prawne mające na celu usunięcie całego serwisu z przestrzeni publicznej z uwagi na naruszenie szeregu ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych użytkowników i czytelników. Wobec autorów ujawnionych treści również podjęte zostały kroki prawne. Działania Agencji są nadal prowadzone.

Skuteczność

Osiągnęliśmy cele postawione przez Klienta w części. Nasza skuteczność w tym przypadku i na tym etapie realizacji wynosi 50%.

Case 4 (usługa: Ochrona Wizerunku Lekarzy)

100% skuteczności, 10 dni, 24 Polska, zasięg działań

Charakterystyka przypadku

Lekarz zainteresowany tematem naruszenia dobrego imienia w przestrzeni publicznej podejmuje decyzję o współpracy z PReal’s i zleca usunięcie naruszenia dobrego imienia w przestrzeni publicznej na znanym portalu, które w jego ocenie są nieprawdziwe i naruszają jego dobre imię.

Lekarz wskazuje, ze szczególną dokładnością, na fakt, że ujawnione treści nie pozostają w związku z przebiegiem jego praktyki zawodowej. Lekarz jednoznacznie przedstawia swoje stanowisko wskazując, że prezentowane opinie nie pochodzą od pacjentów.

Diagnoza

W ocenie ekspertów źródła opinii należy upatrywać w aktywności internautów lub działaniach konkurencyjnych. Analiza informacji ujawnionych w przestrzeni publicznej wskazała na możliwe celowe opublikowanie informacji przez nieznanych i niezidentyfikowanych internautów.

Profil Klienta

Lekarz, ordynator, ceniony i szanowany specjalista, województwo świętokrzyskie, zatrudniony w szpitalu, prowadzący otwartą praktykę medyczną, nie korzysta z usług znanych portali prezentujących lekarzy.

Problem

Naruszenie dobrego imienia pozostające bez związku z prowadzoną praktyką i rzeczywistymi doświadczeniami w relacjach pomiędzy lekarzem a pacjentami,  ujawnione w przestrzeni popularnego portalu prezentującego lekarzy, którego celem jest spowodowanie utraty zaufania publicznego. W efekcie ujawnionych informacji i skutecznego indeksu strony do bazy wyszukiwarki Google w następstwie złożonego zapytania składającego się z imienia i nazwiska lekarza wyniki wyszukiwarki internetowej prezentują (na wiodących pozycjach) tytuł, opis i link strony kierującej do portalu, w którym utrzymywane są treści naruszające dobre imię Klienta.

Internauci poszukujący wiarygodnych informacji na temat lekarza trafiali za pośrednictwem wyników wyszukiwania indeksu Google na stronę prezentującą niewiarygodne i naruszające dobre imię lekarza treści. Potencjalnie, zgodnie z najnowszymi wynikami badań 70% osób, które miało kontakt z tymi treściami uwierzyło w ich przekaz budując sobie fałszywy obraz profesjonalisty.

Strategia

W konsultacji z Klientem, a także w następstwie zatwierdzonych działań, podjęliśmy kroki administracyjne mające na celu zabezpieczenie treści naruszających dobre imię, a w kolejnym kroku ich usunięcie. Przeprowadzona przez nas profesjonalna interwencja w pierwszym kroku przyniosła 100% skuteczność. Podjęcie jednoznacznych kroków prawnych nie było wymagane. Zawiadomienie policji i prokuratury nie było wymagane. Zastosowanie dalszych kroków prawnych stało się bezcelowe.

Czas realizacji

Faza pierwsza podjętych przez nas działań zrealizowana została w terminie 3 dnia roboczego od dnia przyjęcia zlecenia. Finalnie cel wizerunkowy i biznesowy został osiągnięty w terminie w 10 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów.

Skuteczność

Osiągnęliśmy cele postawione przez Klienta. Nasza skuteczność w tym przypadku wyniosła 100%.

Case 5 (usługa: Ochrona Wizerunku Lekarzy)

90% skuteczności (działania w toku), 2 dni, Polska, Świat zasięg działań

Charakterystyka przypadku

Lekarz zdecydowany na usunięcie wszystkich naruszeń dobrego imienia ujawnionych w przestrzeni publicznej podejmuje decyzję o współpracy z PReal’s i zleca zdecydowane działania w kilku portalach, które w jego ocenie są nieprawdziwe i naruszają jego dobre imię, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków.

Lekarz wskazuje, ze szczególną dokładnością, na fakt, że ujawnione treści nie pozostają w związku z przebiegiem jego praktyki zawodowej. Lekarz jednoznacznie przedstawia swoje stanowisko wskazując, że prezentowane opinie nie pochodzą od pacjentów.

Diagnoza

W ocenie ekspertów źródła opinii należy upatrywać w aktywności internautów lub działaniach konkurencyjnych. Analiza informacji ujawnionych w przestrzeni publicznej wskazała na możliwe celowe opublikowanie informacji przez nieznanych i niezidentyfikowanych internautów bądź osoby, które pozostają w mylnym przekonaniu skorzystania z usług specjalisty. Analiza informacji w portalu A wskazuje na jedną opinię niezgodną z prawdą oraz drugą opinię, która stanowi bezsporne pomówienie specjalisty o błędy w sztuce medycznej.

Analiza informacji zlokalizowanych w portalach B i C wskazuje na ich celową dystrybucję, powielone kopie w dwóch serwisach internetowych, które pozostają właśnością jednego podmiotu gospodarczego. Miejsce rejestracji podmiotu gospodarczego w ocenie ekspertów PReal’s jest celowym zabiegiem, który ma pozornie wyłączyć odpowiedzialność za publikowane treści.

We wszystkich analizowanych lokalizacja opinie pozostają anonimowe.

Profil Klienta

Lekarz, ceniony i szanowany specjalista, województwo mazowieckie, prowadzący otwartą praktykę medyczną, były klient znanych portali prezentujących lekarzy i placówki medyczne.

Problem

Naruszenie dobrego imienia pozostające bez związku z rzeczywistością i prowadzoną praktyką oraz rzeczywistymi doświadczeniami w relacjach pomiędzy lekarzem a pacjentami, ujawnione w przestrzeni kilku mniejszych i większych portali zlokalizowanych w Polsce i poza granicami kraju, w tym w popularnym portalu prezentującym lekarzy. W efekcie ujawnionych informacji i skutecznego indeksu strony do bazy wyszukiwarki Google w następstwie złożonego zapytania składającego się z imienia i nazwiska lekarza wyniki wyszukiwarki internetowej prezentują (na wiodących pozycjach) tytuł, opis i link strony kierującej do portali, w którym utrzymywane są treści naruszające dobre imię Klienta.

Internauci poszukujący wiarygodnych informacji na temat lekarza trafiają za pośrednictwem wyników wyszukiwania indeksu Google na stronę prezentującą niewiarygodne i naruszające dobre imię lekarza treści. Potencjalnie, zgodnie z najnowszymi wynikami badań 70% osób, które miało kontakt z tymi treściami uwierzyło w ich przekaz budując sobie fałszywy obraz profesjonalisty.

Strategia

Strategia pierwszego kroku

Po konsultacji z Klientem, a także w następstwie zatwierdzonych działań, podjęliśmy kroki administracyjne mające na celu zabezpieczenie treści naruszających dobre imię, a w kolejnym kroku ich usunięcie. Przeprowadzona przez nas profesjonalna interwencja w pierwszym kroku przyniosła 50% skuteczność. Podjęcie jednoznacznych kroków prawnych stało się wymagane z uwagi na brak szacunku do polskiego i europejskiego prawa przejawianego przez redaktorów i administratorów portali. Zawiadomienie policji i prokuratury na tym etapie było brane pod uwagę, ale nie wymagane. Rozważalismy podjęcie jednoznacznych i zdecydowanych kroków prawnych.

Strategia drugiego kroku

Po konsultacji z Klientem i przedstawieniu pierwszych efektów podjętych działań otrzymaliśmy zlecenie kontynuowania prac z uwzględnieniem wszystkich dostępnych środków. W ślad za decyzją Klienta podjęliśmy jednoznaczne kroki prawne i wystosowaliśmy przedsądowe wezwania do usunięcia pomówień i zniesławień z przestrzeni portali. Do administratorów przedmiotowych stron wystosowaliśmy również wnioski o udostępnienie danych osobowych autorów opinii, jak również wnioski o udostępnienie danych osobowych moderatorów serwisów z uwagi na fakt, że korespondencja, którą otrzymaliśmy jako odpowiedź była całkowicie anonimowa.

W konsekwencji oczekujemy na realizację wniosków i żądań. Podjęliśmy decyzję o przygotowaniu zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez autorów opinii, osoby zatrudnione/współpracujące w redakcjach portali, które te publikacje zaakceptowały oraz moderatorów, którzy odmówili usunięcia naruszeń dobrego imienia, pomówień i zniesławień. Na tym etapie rozważamy podjęcie dodatkowych kroków prawnych z powództwa cywilnego wobec wskazanych.

Strategia trzeciego kroku

Pozostajemy przekonani, że spełnienie naszych próśb wskazanych we wnioskach oraz żądań nadal jest możliwe i pomoże nam pomyślnie zakończyć przedsądowy proces zabezpieczenia dobrego imienia Klienta. Wierzymy, że administracja portali, redakcje oraz zespoły moderujące treści poszanują obowiązujące przepisy prawa i podjęcie ostatecznych kroków prawnych nie będzie wymagane. Jesteśmy również przygotowani na decyzje po stronie portali, które odmówią nam polubownej współpracy. Brak reakcji ze strony portali do dnia 8 stycznia 2018 roku zaskutkował złożeniem zawiadomień o popełnieniu przestępstw przez wszystkich zaangażowanych w sprawy oraz skuteczne równoległe poinformowanie instytucji państwowych m.in. UOKIK i GIODO. 

Czas realizacji

Faza pierwsza podjętych przez nas działań zrealizowana została w terminie 3 dnia roboczego od dnia przyjęcia zlecenia. Finalnie częściowy cel wizerunkowy i biznesowy został osiągnięty w terminie 3 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów.

Skuteczność

Osiągnęliśmy cele postawione przez Klienta. Nasza skuteczność w tym przypadku wynosi obecnie 70% (z początkowych 50%). Administrator serwisu, który pozostaje poza jurysdykcją prawa polskiego zdecydował się uszanować polskie prawo oraz nasze wnioski formalne i w dniu 3 stycznia 2018 roku podjął profesjonalne działania wobec treści naruszających dobre imię naszej mocodawczyni. Prace trwają i będą realizowane do czasu osiągnięcia 100% założonych celów.

Case 6 (usługa: Ochrona Wizerunku Lekarzy)

100% skuteczności, 2 dni, zakończone, Polska, Świat, zasięg działań

Charakterystyka przypadku

Lekarz, którego wizerunek oraz dane osobowe były wykorzystywane wbrew jego woli oraz niezgodnie z prawem. Dodatkowo w przestrzeni publicznej znajdowały się naruszenia dobrego imienia ujawnione w znanych stronach prezentujących lekarzy. Lekarz podjął decyzję o współpracy z PReal’s i zlecił zdecydowane działania w kilku portalach, wobec pomówień i zniesławień oraz przetwarzania danych bez jego zgody. 

Lekarz wskazuje, ze szczególną dokładnością, na fakt, że ujawnione treści nie pozostają w związku z przebiegiem jego praktyki zawodowej. Lekarz oświadczył, że zgadza się na przetwarzanie danych przez administratorów wskazanych stron. Lekarz jednoznacznie przedstawia swoje stanowisko wskazując, że prezentowane opinie są nieprawdziwe.

Diagnoza

W ocenie ekspertów źródła opinii należy upatrywać w aktywności pacjentów lub działaniach konkurencyjnych. Analiza informacji ujawnionych w przestrzeni publicznej wskazała na możliwe celowe opublikowanie informacji przez nieznanych i niezidentyfikowanych internautów bądź osoby, które pozostają w mylnym przekonaniu skorzystania z usług specjalisty. Analiza informacji w portalu A wskazuje na kilka opinii niezgodnych z prawdą oraz opinie wyczerpujące znamiona przestępstwa z art. 212 KK.

Analiza informacji zlokalizowanych w portalach B i C nie wykazała podejrzenia popełnienia przestępstwa.

We wszystkich analizowanych lokalizacja opinie pozostają anonimowe, nieautoryzowane.

Profil Klienta

Lekarz, ceniony i szanowany specjalista, województwo mazowieckie, prowadzący otwartą praktykę medyczną, były klient znanych portali prezentujących lekarzy i placówki medyczne.

Problem

Naruszenie dobrego imienia pozostające bez związku z rzeczywistością i prowadzoną praktyką oraz rzeczywistymi doświadczeniami w relacjach pomiędzy lekarzem a pacjentami, ujawnione w przestrzeni kilku mniejszych i większych portali zlokalizowanych w Polsce, w tym w znanym portalu prezentującym lekarzy. W efekcie ujawnionych informacji i skutecznego indeksu strony do bazy wyszukiwarki Google w następstwie złożonego zapytania składającego się z imienia i nazwiska lekarza wyniki wyszukiwarki internetowej prezentują (na wiodących pozycjach) tytuł, opis i link strony kierującej do portali, w którym utrzymywane są treści naruszające dobre imię Klienta.

Internauci poszukujący wiarygodnych informacji na temat lekarza trafiają za pośrednictwem wyników wyszukiwania indeksu Google na stronę prezentującą niewiarygodne i naruszające dobre imię lekarza treści. Potencjalnie, zgodnie z najnowszymi wynikami badań 70% osób, które miało kontakt z tymi treściami uwierzyło w ich przekaz budując sobie fałszywy obraz profesjonalisty.

Strategia

Strategia pierwszego kroku

Po konsultacji z Klientem, a także w następstwie zatwierdzonych działań, podjęliśmy kroki administracyjne mające na celu zabezpieczenie treści naruszających dobre imię, a w kolejnym kroku ich usunięcie. Podjęliśmy działania mające na celu usunięcie danych osobowych, które przetwarzane były niezgodnie z prawem. Przeprowadzona przez nas profesjonalna interwencja w pierwszym kroku przyniosła 100% skuteczność. Podjęcie jednoznacznych kroków prawnych stało się wymagane z uwagi na brak szacunku do polskiego i europejskiego prawa przejawianego przez redaktorów i administratorów portali. Zawiadomienie policji i prokuratury na tym etapie było brane pod uwagę, ale nie wymagane. Rozważalismy podjęcie jednoznacznych i zdecydowanych kroków prawnych.

Strategia drugiego kroku

Działania nie zostały podjęte, nie były wymagane.

Strategia trzeciego kroku

Działania nie zostały podjęte, nie były wymagane.

Czas realizacji

Faza pierwsza podjętych przez nas działań zrealizowana została w terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zlecenia. Finalnie całkowity cel wizerunkowy i biznesowy został osiągnięty w terminie 2 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów.

Skuteczność

Osiągnęliśmy cele postawione przez Klienta. Nasza skuteczność w tym przypadku wyniosła 100%.

Case 7 (usługa: Ochrona Danych Osobowych)

100% skuteczności, 2 dni, zakończone, Polska, Świat, zasięg działań

Charakterystyka przypadku

Osoba fizyczna, profesjonalista, prowadzący aktywność zawodową, którego wizerunek oraz dane osobowe były wykorzystywane wbrew jego woli oraz niezgodnie z prawem w popularnej stronie prezentującej lekarzy. Dane zostały zaprezentowane przez administratora jako dane lekarza. Profesjonalista podjął decyzję o współpracy z PReal’s i zlecił zdecydowane działania w portalu wobec pomówień i zniesławień oraz przetwarzania danych bez jego zgody.

Profesjonalista oświadczył, że zgadza się na przetwarzanie danych przez administratorów wskazanych stron.

Diagnoza

W ocenie ekspertów dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Zostały opublikowane bez zgody ich właściciela, a sposób ich wykorzystania wskazuje jednoznacznie na komercyjny charakter. 

Profil Klienta

Profesjonalista, psycholog, ceniony i szanowany specjalista, województwo mazowieckie, prowadzący otwartą praktykę zawodową.

Problem

Wykorzystanie danych osobowych wbrew woli ich właściciela oraz niezgodnie z prawem. Wykorzystanie danych osobowych do celów komercyjnych.

Strategia

Strategia pierwszego kroku

Po konsultacji z Klientem, a także w następstwie zatwierdzonych działań, podjęliśmy kroki administracyjne mające na celu zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta. Podjęliśmy działania mające na celu usunięcie danych osobowych, które przetwarzane były niezgodnie z prawem. Przeprowadzona przez nas profesjonalna interwencja w pierwszym kroku przyniosła 100% skuteczność. Podjęcie jednoznacznych kroków prawnych stało się wymagane z uwagi na brak szacunku do polskiego i europejskiego prawa przejawianego przez redaktorów i administratorów portali. Zawiadomienie policji i prokuratury na tym etapie było brane pod uwagę, ale nie wymagane. Rozważalismy podjęcie jednoznacznych i zdecydowanych kroków prawnych.

Strategia drugiego kroku

Działania nie zostały podjęte, nie były wymagane.

Strategia trzeciego kroku

Działania nie zostały podjęte, nie były wymagane.

Czas realizacji

Faza pierwsza podjętych przez nas działań zrealizowana została w terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zlecenia. Finalnie całkowity cel wizerunkowy i biznesowy został osiągnięty w terminie 2 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów.

Skuteczność

Osiągnęliśmy cele postawione przez Klienta. Nasza skuteczność w tym przypadku wyniosła 100%.


Logo Preals
kontakt@preals.pl
Agencja PR

PReal’s to Agencja, której głównym obszarem aktywności biznesowej jest strategiczne zarządzanie komunikacją oraz doradztwo. Nieprzerwanie od 2008 roku oferujemy kompleksowe usługi zorientowane na osiąganie ściśle określonych celów wizerunkowych i biznesowych. Specjalizujemy się w budowaniu trwałego wizerunku oraz ochrony reputacji i opinii.

Dane

PREALS sp. z o. o.
ul. Algierska 17L/5
03-977 Warszawa

Sprawdź lokalizację na mapie

+48 693 79 79 79
+48 22 379 79 79
+48 22 379 79 71

bok@preals.pl
preals.pl

KRS: 0000641513
NIP: 1132920117
REGON: 365620837

Kapitał zakładowy 1 000 000 zł

Copyright 2008-2020 © PReal's. Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie internetowym Agencji, w szczególności publikacje, treści, zdjęcia, grafiki, pliki wideo, chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Wykorzystanie opublikowanych materiałów wymaga zgody autora lub podmiotów trzecich.

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.